Det här är en bild där renar har sprungit i snön som sedan frysit och blåst fram.